branding logo

A Viasat World Adatvédelmi Szabályzata

Ismerkedjen meg Adatvédelmi Szabályzatunkkal! A Viasat World Limited (“Viasat” vagy “velünk” vagy “nekünk” vagy “a mienk”) ”),keretében elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme iránt.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A jelen szabályzat arra vonatkozik, hogy ezt a webhelyet Ön miként használhatja (függetlenül attól, hogy honnan fér hozzá).

A szabályzat meghatározza, hogyan dolgozzuk fel mindazokat a személyes adatokat, amelyeket Önről gyűjtünk, vagy amelyeket velünk megoszt. Egyben elmondja Önnek, hol tároljuk az Ön személyes adatait, és milyen jogai vannak saját személyes adataival kapcsolatban. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket, hogy megértse a mi szempontjainkat és gyakorlatunkat az Ön személyes adataival kapcsolatban, és miként fogjuk azokat kezelni.

Ez a webhely nem gyerekeknek készült, és tudatos adatgyűjtést nem is folytatunk gyerekekről.

KAPCSOLATFELVÉTEL VELÜNK

Ha bármiféle kérdése van a szabályzatról, fiókjáról vagy amennyiben van bármi más, amiben segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben, a legal@viasatworld.com címen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor kapcsolatba lép velünk, akkor mind az Ön, mind a saját biztonságunk érdekében szükség lehet személyazonosságának megállapítására, mielőtt kérését megválaszolnánk.

A Viasat World Limited az Ön személyes adatainak adatkezelője az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően (adatvédelmi rendelet) (“GDPR”). Címünk a következő: Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Egyesült Királyság.

Önnek joga van bármikor panaszt tenni az Információs Biztos (Information Commissioner) hivatalában (“ICO”)”), amely az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyeleti hatósága (www.ico.org.uk). Mindazonáltal nagyra értékelnénk, ha még az ICO megkeresése előtt megismerhetnénk problémáit, ezért kérjük, először velünk vegye fel a kapcsolatot.

AZ ÖN ADATAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE

Az Ön alábbi adatainak összegyűjtéséről és feldolgozásáról van szó:

a)Olyan adatok, amelyeket Ön ad át nekünk:

- Amikor űrlapokat tölt ki, vagy postai úton, telefonon, emailben vagy más módon használja ezt a webhelyet, akkor adatokat ad át nekünk. Ez magában foglalja mindazokat az adatokat, amelyeket ezen a webhelyen átad nekünk, amikor feliratkozik hírlevelünkre vagy kiadványainkra, valamilyen versenyben, akcióban vagy felmérésben vesz részt, ha marketinganyagokat kér vagy bármilyen más módon kommunikál ezzel a weboldallal („Tevékenységek”). Ha kapcsolatba lép velünk, akkor az ilyen jellegű érintkezést rögzítjük. Azok az adatok, amelyeket Ön átad nekünk, tartalmazhatják az Ön nevét, címét, postai irányítószámát, valamint email címét.

- Lehetséges, hogy olyan, piackutatással és kommunikációval kapcsolatos adatokat gyűjtünk és tárolunk, amelyek tartalmazzák az Ön preferenciáit, hogy milyen marketinganyagokat szeretne kapni tőlünk vagy harmadik felektől, és mely kommunikációs módokat részesít előnyben.

- Amikor jogszabályok, vagy bármiféle, Önnel kötött szerződés feltételei által előírt személyes adatok összegyűjtésére van szükségünk, és Ön azt az adatot kérésünkre nem adja meg, akkor előfordulhat, hogy nem fogunk tudni teljesíteni semmiféle, Önnel megkötött szerződést vagy tervezett szerződést.

b) Általunk összegyűjtött adatok esetén automatikusan:

Összegyűjthetünk technikai jellegű adatokat automatikusan, arról, hogy miként használja Ön a webhelyét. Ez magában foglalhatja az internetprotokoll (IP) címet, az internetes szolgáltató azonosítását, a böngészőeszköz típusát, a böngészés típusát és változatát, tevékenységek és minták böngészését, az időzóna és a tartózkodási hely beállítását.

Ha Ön ehhez a webhelyhez mobil eszközzel kapcsolódik, akkor mi automatikusan gyűjthetünk olyan technikai jellegű adatokat, amelyek kapcsolódhatnak az Ön által használt eszköz típusához, valamilyen egyedi azonosítóhoz (például az Ön készülékének IMEI/MEID/ESN-számához, az eszköz vezeték nélküli hálózati interfészének MAC-címéhez vagy az eszköz által használt mobiltelefonszámhoz), valamilyen egyedi SIM-sorozatszámmal és Android ID-vel az egyedi eszköz ID-jét, UUID-t használva, mobilinternet-adatokhoz, az Ön mobiljának operációs rendszeréhez, az Ön által használt mobil böngészőhöz, felhasználói nyelvhez, a mobileszköz márkájához/modelljéhez, az operációs rendszer (OS) változatához és az eszközadatokhoz (Ipv4).

c) Adatok, amelyeket más forrásokból kapunk (harmadik felek adatai):

Szoros együttműködésben vagyunk harmadik felekkel („Szolgáltatókkal”), ”), ami – nem kizárólagosan – magában foglalja a műszaki támogató szolgáltatásokat is. Tőlük adatokat kapunk Önről, hogy biztosítsuk a webhelynek, illetve valamint kifejezetten a Tevékenységek során szerzett tapasztalatok fejlesztését és további javítását.

SÜTIK

Különbséget teszünk a webhely más felhasználói és Ön között. Ilyenek például a Google Analytics, a helyi, geopozíciós és a JsessoinID. Ez segít abban, hogy a végzett Tevékenységek során kedvező tapasztalatokat szerezzünk, valamint lehetővé teszi számunkra azt is, hogy fejlesszük a webhelyet és annak tulajdonságait.

Lehetőség van a sütik tiltására, amennyiben aktiválja böngészőjének azt a beállítását, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes süti vagy azok egy részének engedélyezését. Ha azonban a böngészőjét úgy állítja be, hogy valamennyi sütit letiltja, akkor lehet, hogy nem fog tudni hozzáférni weboldalunkhoz, vagy annak egyes részeihez.


AZ ADATOK FELHASZNÁLHATÓSÁGA:
Az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő adatokat az alábbi módon használhatja:

 • - földrajzi helyének meghatározására, internetszolgáltatójának meghatározására, és arra, hogy gyors és hatékony segítséget nyújtson bármely megkeresés vagy kérés esetén;
 • - За да предотвратяваме, засичаме или разследваме потенциално забранени или незаконни действия, включително измами, и за налагане на условията ни за ползване
 • - За да анализираме и разбираме аудиторията на уебсайта ни, да подобравяме уебсайта и вашето потребителско изживяване

Използваме вашите лични данни само по начините, определени от закона. Ще използваме вашите лични данни само в следните случаи:

 • - Ако трябва да изпълним своята част от задълженията по договор с вас, в който се готвим да влезем или вече сме влезли;
 • - a tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzésére, felismerésére és kivizsgálására, beleértve a csalást, valamint feltételeink érvényesítését; és
 • - webhely-közönségünk elemzésére és megértésére, a webhely és a Tevékenységek révén szerzett tapasztalatok javítására.

Mi csak az Ön személyes adatait használjuk, amennyiben a jog ezt számunkra lehetővé tesz. Az Ön személyes adatait a következő körülmények esetén használjuk:

- amikor valamilyen szerződést kell teljesítenünk, amelynek megkötésére hamarosan sor kerül, vagy amelyet együtt kötöttünk meg;

- amikor jogszerű érdekeink érvényesítéséhez szükség van vagy arra, hogy (a) előfizetőink számára frissítéseket biztosítsunk a Viasattal kapcsolatos friss fejleményekről; vagy (b) javítsuk a webhely által biztosított felhasználói élményt és annak jellemzőit; valamint

- amikor jogi vagy szabályozási kötelezettségnek kell megfelelnünk.

ADATAINK KÖZZÉTÉTELE

Az általunk Önről összegyűjtött adatokat a következők számára tesszük közzé:

 • - Szolgáltatóink: az Ön adatait megosztjuk Szolgáltatóinkkal, hogy a webhely és az Ön, a Tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatainak javítását biztosítsuk, és azt folytassuk.
 • - Egyéb harmadik felek - Egyéb harmadik felek
  • abban az esetben, ha eladunk vagy megveszünk valamilyen vállalkozást vagy befektetést, amely esetben az Ön személyes adatait fel fogjuk tárni az ilyen vállalkozás vagy befektetés lehetséges eladója vagy vevője számára.
  • ha a Viasatot vagy lényegében vagyonunk egészét egy harmadik fél szerzi meg, akkor a birtokunkban lévő, felhasználóinkra vonatkozó személyes adatok az átadott vagyonelemek egyike lesz
  • ha fennáll számunkra olyan kötelezettség, miszerint az Ön személyes adatait – bármiféle jogi vagy szabályozási kötelezettség vagy kérés betartásához – közzé kell tennünk, vagy meg kell osztanunk, vagy
  • felhasználóink jogait, tulajdonát vagy biztonságát meg kell védenünk. Ez magában foglalja a csalások elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából más cégekkel és szervezetekkel folytatott adatcseréket is.

AHOL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT TÁROLJUK

Lehetséges, hogy az Önről kapott adatokat olyan országnak adjuk át vagy országban tároljuk, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek („EGT”). Előfordulhat az is, hogy ezeket az adatokat az EGT-n kívüli országban dolgozzák fel a nekünk, vagy valamelyik Szolgáltatónknak dolgozó munkavállalók. Előfordulhat, hogy ezek a munkavállalók részt vesznek az Ön kérésének teljesítésében, az Ön adatainak feldolgozásában, valamint a webhellyel és a Tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokban. Azáltal, hogy személyes adatait megadja, Ön beleegyezik az adatoknak az ilyen jellegű átadásába, tárolásába, illetve feldolgozásába. Minden indokoltan szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön adatainak biztonságos, és Adatvédelmi Szabályozásunknak megfelelő kezelését.

Amennyiben kiadtunk Önnek egy olyan jelszót (vagy Ön választott egy ilyet), amely lehetővé teszi, hogy a webhely bármely részéhez hozzáférjen, akkor Ön a felelős azért, hogy ez a jelszó titkos maradjon. Kérjük, hogy jelszót senkivel ne osszon meg.

Sajnos, az interneten keresztül történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Bár mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük, a szervereinkre eljuttatott adatainak biztonságát nem tudjuk garantálni; bármiféle továbbítás esetén ez az Ön kockázata. Amint megkaptuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági eljárásokat alkalmazunk, beleértve a Hyper Text Transfer Protocol Secure rendszert (HTTPS, amely időről időre változhat), a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében.

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra nekünk vagy bármely kapcsolódó harmadik fél számára szükség van a webhely használatához és a Tevékenységek bármelyikének elvégzéséhez. A megfelelő megőrzési időszak meghatározása céljából megfontolás tárgyává tehetjük az Ön személyes adatainak mennyiségét, természetét és titkossági szintjét, azokat a célokat, amelyek elérése érdekében azokat feldolgozzuk, valamint azt, hogy a személyes adatokat milyen hosszú ideig kell megőrizni ahhoz, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk (például panaszkezelés és lekérdezés kezelése céljából).

AZ ÖN JOGAI

Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 • - kérhet hozzáférést Ön személyes adataihoz – ez lehetővé teszi, hogy kapjon egy másolatot azokról a személyes adatokról, amelyekkel Önről rendelkezünk, és hogy ellenőrizze azok általunk végzett feldolgozásának jogszerűségét;
 • - kérhet helyesbítést a birtokunkban lévő személyes adataiban – ez lehetővé teszi az Önre vonatkozó, nálunk tárolt nem teljeskörű vagy pontatlan adatok kijavítását, bár előfordulhat, hogy az Ön által megadott új adatok pontosságát ellenőriznünk kell;
 • - kérhet törlést személyes adataiban – ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy kérje tőlünk személyes adatainkat törlését vagy eltávolítását, amennyiben nincs okunk arra, hogy azok feldolgozását tovább folytassuk; Önnek joga van továbbá arra is, hogy kérje tőlünk az Ön személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikeresen érvényesítette azt a jogát, hogy a feldolgozással szemben kifogást emeljen (lásd lentebb), amennyiben mi az Ön információit jogszerűtlenül dolgoztuk fel, vagy nekünk az Ön személyes adatait törölnünk kell a helyi törvények szerint (megjegyezzük azonban, hogy törlési kérését – konkrét jogi okokból – nem mindig hajthatjuk végre, amiről adott esetben értesítést küldünk Önnek, kérésének megküldésekor);
 • - ellenezheti a feldolgozást személyes adatai esetében, amikor mi jogszerű érdek alapján járunk el, és létezik valami az Ön konkrét helyzetében, ami miatt a feldolgozást ellenzi azon az alapon, hogy az sértené az Ön alapvető jogait és szabadságjogait; Önnek is joga van az ellenvetésre, amikor az Ön személyes adatait, beleegyezése nélkül, közvetlen piackutatási céllal dolgozzuk fel; néhány esetben kimutathatjuk, hogy kényszerítő jogi okaink vannak az Önre vonatkozó információ feldolgozására, amely okok az Ön jogainál és szabadságjogainál erősebbek;
 • - kérhet korlátozást az Ön személyes adatainak feldolgozása során – ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy kérje tőlünk a feldolgozás felfüggesztését személyes adatainak vonatkozásában a következő forgatókönyvek fennállása esetén: (a) ha azt kéri, hogy adatainak helyességét biztosítsuk; (b) amikor az Ön által használt adatok jogszerűtlenek, de Ön nem kívánja, hogy töröljük azokat; (c) amikor Önnek fontos, hogy azok az adatok – bár nekünk nincs többé szükségünk rájuk – megmaradjanak, jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy megvédése céljából; vagy (d) Ön ellenvetést tett az Ön adatainak általunk történő felhasználása ellen, de nekünk még tisztáznunk kell, hogy túlléptük-e felhasználásuk jogszerű mértékét;
 • - kérhet átadást személyes adataira vonatkozóan, saját maga vagy harmadik fél számára – ilyenkor személyes adatait Önnek vagy egy Ön által kiválasztott harmadik félnek adjuk át, strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban (megjegyzendő, hogy ez a jog csak automatizált tájékoztatás esetén van érvényben, ha Ön eredetileg beleegyezését adta nekünk annak használatához, vagy amikor az információt valamilyen, Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használjuk fel); és
 • - visszavonhatja beleegyezését bármikor, amennyiben a személyes adatainak feldolgozásához beleegyezését adta – ez azonban nem érinti valamely beleegyezésének visszavonását megelőzően elvégzett feldolgozás jogszerűségét; amennyiben Ön visszavonja beleegyezését, lehet, hogy nem lesz lehetőségünk biztosítani bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat az Ön számára; ha ilyen helyzet áll elő, arról tájékoztatni fogjuk beleegyezésének visszavonásakor.

Ha ezen jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a alegal@viasatworld.com címen. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kell kérnünk Öntől személyazonosságának igazolása érdekében, és hogy biztosíthassuk az adatokhoz való hozzáférési jogosultságát (vagy bármely egyéb jogának gyakorlását). Ez annak biztosítását szolgálja, hogy az Ön személyes adatait olyan személyek nem kaphatják meg, akik erre jogosultsággal nem rendelkeznek.

VÁLTOZÁSOK AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN

Előfordulhat, hogy időnként módosítanunk kell az Adatvédelmi Szabályzatot saját belátásunk szerint. Ennek az Adatvédelmi Szabályzatnak a legfrissebb változata minden előző változatot felülír. Azzal, hogy az értesítést követően Ön továbbra is használja ezt a webhelyet, az hallgatólagos beleegyezést jelent valamennyi változtatásba. Amennyiben Ön nem egyezik bele valamelyik változtatásba, nem használhatja többé ezt a weboldalt, és meg kell szüntetnie mindenféle kommunikációt, amihez egy emailt kell küldenie nekünk, a marketing@viasatworld.com címre.

KAPCSOLATTARTÁS

Az Adatkezelési Szabályzattal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit szívesen fogadjuk, és azokat a Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Egyesült Királyság címre kell megküldenie, vagy küldhet emailt a legal@viasatworld.com címre.